Läromedel

LJUD SOM SPRÅK –

Läromedel för Gymnasieskolan

Corona kom och ställde allt lite upp och ner, bland annat var det tänkt att Ljud som språk skulle ut på "remiss-runda" i gymnasieskolor för att provas och förbättras innan den slutgilitga utgivningen. Det blev inte så av naturliga skäl. Så därför hänger utgivningen av det hela lite i luften. Den kommer, men det finns inget spikat datum än.

Ljud som språk, för gymnasieskolan är alltså ett läromedel. Det bygger på ett antal ljudkonstverk som i sin tur fungerar som inspiration för olika uppgifter. Tanken bakom materialet är att eleven genom ljudkonsten dyker djupare ner i sina egna associationer och reflektioner av verket för att sedan fördjupa sina tankar genom olika uppgifter. Centralt för läromedel som kommer finnas tillgängliga på Tentakel Förlag är att det är konst som är fokus och att det inte finns ett facit. Ingen upplevelse kan vara fel, men när man börjar formulera sig kring den kanske upplevelsen förändras, tar nya riktningar och ger eleven nya perspektiv på sig själv.

I samspelet mellan att först få lov att ha en helt individuell upplevelse för att sedan sätta ord och form på den och i slutänden ta del av sina klasskompisars tankar och uttryck ska förhoppningsvis landa i en mångfald av åsikter: skrivna, ljudliga, bildiga.
Håll utkik här så kommer materialet finnas tillgängligt så fort det är möjligt, förhoppningsvis till årskiftet 20/21

Copyright © tentakel Förlag