Goda råd

.T.R.A.N.S.K.R.I.B.E.R.I.N.G.

Vanligaste filformatet vid inspelningar är mp3, MVA, AIFF och WAV. Vi hanterar även andra format, det är aldrig värre än att vi får leta oss fram till ett sätt att konvertera till det formatet vi föredrar!

 

Priset på transkribering varierar efter ljudkvalité och antalet involverade; grupper, enskilda samtal etc. Hör av er så förhandlar vi!

 

När du spelar in är det viktigt att tänka på sådant som miljön runt omkring. Om det går, undvik stökiga miljöer som kaféer och liknande då detta kan försämra kvaliten på transkriberingen. Vi har god vana av att transkribera material inspelat i stökiga miljöer, men kan göra ett ännu bättre jobb om inspelningen är väl förberedd och organiserad. Att varje intervjuad eller varje medverkande presenterar sig med namn och gärna en kort fras gör det enklare när det gäller gruppintervjuer, om det är viktigt att skilja deltagarna åt på ett tydligt sätt. Försök vara noga med placeringen av mikrofonen då det är fler som ska tala så att alla röster kommer fram lika tydligt. Tänk på sådant som att när man skriver på en dator under intervjun och denna ligger på samma bord som inspelningsutrustningen kan detta försvåra ljudkvalitén då ljudet från tangentbordet ger en resonans i bordet som känsliga bandspelare, mobiltelefoner tar upp.Ibland kan det hjälpa att lägga något mjukt under inspelningsapparaten, en handduk eller något liknande. Ett gott råd är även att försöka lokalisera de som kanske bryter på svenska eller har en tendens att tala väldigt tyst eller med bred dialekt och se till att dessa sitter närmare mikrofonen så att vi har en möjlighet att transrkibera deras ord så bra som möjligt.

 

Enklast är att sprenda filerna till oss. Vi har hittills använt oss mest av www.sprend.com, men det finns fler vägar, som t.ex. genom dropbox.com. Vi tar också emot material via post, kontakta oss före för att se var vi befinner oss och kan ta emot underlaget.

 

 

 

TENTAKEL TRANSKRIBERING

MARIA SKOLGATA 46, 118 53 STOCKHOLM

ORG.NR: 19670725-1044

Copyright © tentakel musik text och föreläsning